Cách sử dụng JQ6500 với Arduino

Mạch phát âm thanh MP3 JQ6500 được sử dụng để phát âm thanh MP3 từ bộ nhớ Flash 16M tích hợp sẵn trên mạch, mạch còn được trang bị IC Amply 2W giúp phát âm thanh trực tiếp ra loa mà không cần thêm bất kỳ mạch hỗ trợ nào, thích hợp với các ứng dụng phát âm thanh đơn giản.

Liên hệ 0378115213 nếu bạn cần hỗ trợ nhé

Thông số kỹ thuật:

 • Nguồn sử dụng: 3.2~5VDC
 • Dòng tiêu thụ: 20mA
 • Tích hợp bộ nhớ Flash 25Q16 (16M-bit)
 • Tích hợp IC Amply công suất 2W
 • Kết nối máy tính và chép nhạc vào bộ nhớ Flash qua cổng Micro USB
 • MP3 file format:
  • Support all bit rate 11172-3 and ISO13813-3 layer3 audio decoding;
  • Sample rate support (KHZ): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48;
  • Support Normal, Jazz, Classic, Pop, Rock and other sound effects;
 • Chuẩn giao tiếp: UART hoặc điều khiển bằng nút nhấn Analog.
 • Kích thước: 23 x 18mm

Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=nehLnVUIl50

Giải thích:

 • Các bạn cần nạp đầy đủ các mp3 vào JQ6500
 • Kết nối JQ6500 với RX, TX của arduino

Thêm thư viện JQ6500 vào arduino

link thư viện: https://sparks.gogo.co.nz/jq6500/doxygen/index.html

JQ6500 Module Arduino
RX pin 9
TX pin 8
GND (any of) GND
VCC (any of) VCC

 

Các func:

JQ6500_Serial (short rxPin, short txPin)
Create JQ6500 object. More…
void play ()
Start playing the current file.
void restart ()
Restart the current (possibly paused) track from the beginning. More…
void pause ()
Pause the current file. More…
void next ()
Play the next file.
void prev ()
Play the previous file.
void nextFolder ()
Play the next folder.
void prevFolder ()
Play the previous folder.
void playFileByIndexNumber (unsigned int fileNumber)
Play a specific file based on it’s (FAT table) index number. More…
void playFileNumberInFolderNumber (unsigned int folderNumber, unsigned int fileNumber)
Play a specific file in a specific folder based on the name of those folder and file. More…
void volumeUp ()
Increase the volume by 1 (volume ranges 0 to 30). More…
void volumeDn ()
Decrease the volume by 1 (volume ranges 0 to 30). More…
void setVolume (byte volumeFrom0To30)
Set the volume to a specific level (0 to 30). More…
void setEqualizer (byte equalizerMode)
Set the equalizer to one of 6 preset modes. More…
void setLoopMode (byte loopMode)
Set the looping mode. More…
void setSource (byte source)
Set the source to read mp3 data from. More…
void sleep ()
Put the device to sleep. More…
void reset ()
Reset the device (softly). More…
byte getStatus ()
Get the status from the device. More…
byte getVolume ()
Get the current volume level. More…
byte getEqualizer ()
Get the equalizer mode. More…
byte getLoopMode ()
Get loop mode. More…
unsigned int countFiles (byte source)
Count the number of files on the specified media. More…
unsigned int countFolders (byte source)
Count the number of folders on the specified media. More…
unsigned int currentFileIndexNumber (byte source)
For the currently playing (or paused, or file that would be played next if stopped) file, return the file’s (FAT table) index number. More…
unsigned int currentFilePositionInSeconds ()
For the currently playing or paused file, return the current position in seconds. More…
unsigned int currentFileLengthInSeconds ()
For the currently playing or paused file, return the total length of the file in seconds. More…
Rate this post